Konkurrenten John Deere

John Deere utmanade Massey Ferguson

Äras den som äras bör – John Deere revolutionerade lantbruket innan Massey-Ferguson. Tillsammans är John Deere och Massey-Ferguson agrikulturens främsta pionjärer i modern tid. John Deeres historia är väl värd att berättas om; den berättar lika mycket om hans samtid som om honom själv. Traktorer som bär hans namn är populära idag – och att någon har stulit traktorer av hans märke är bevis nog.

I det lilla samhället Grand Detour levde och verkade John Deere. Han var till yrket smed, men blir likväl ihågkommen som upp-finnare. Det var i sin smedja som Deere 1937 producerade plogen som revolutionerade lantbruket. Plogen underlättade nämligen arbetet för nybyggare i den leriga präriejorden. Efter 1937 var John Deere inte längre bara smed, utan även tillverkare. Två år senare producerades tio plogar om året – 1942 hade antalet ökat till hundra. Verksamheten växte och företaget flyttade därför till Moline, ett samhälle som innebar flera för¬delar gentemot Grand Detour. Samma år invigde John Deere tillsammans med sin samarbetspartner en smedja i tre våningar.

Vid 1850 heter företaget Deere, Tate & Gould. Två år senare beslutar John Deere att köpa ut övriga två ur företaget. Därefter byter företaget namn om vartannat – några namn som användes var Deere & Company, John Deere & Company samt Moline Plow Manufactory. Under inbördeskriget blomstrade verksamheten för jordbrukarna precis som för John Deere. Några år senare fick John Deere sitt första patent på gjutformarna som formade plogarna. Därefter hände mycket i Deeres liv, han blev bland annat vald till Molines borgmästare under rådande depression. Han var en man som människor hyste stor respekt för.

Parallellt med att John Deere valdes till borgmästare presenterades Gilpin Sulky Plow, vilket innebar att lantbrukare kunde genomföra sitt arbete sittandes. Sulkyn-plogen var ett naturligt steg för John Deere – och uppfinningen utvecklades senare till något mycket större än så. Efter John Deeres bortgång 1886 ställdes företaget inför flera stora utmaningar, inte minst jordbruksöverskottet under 1920-talet. Fram till 1990-talet var efterfrågan vikande, men omorganisering hjälpte företaget att resa sig på tio – och idag är John Deere återigen en aktör att räkna med och respektera.

John Deere